Espinges Historia

Espingegården uppfördes ca 1800. Huvudbyggnaden är en blandning av gråsten och sten och ytterväggarnas tjocklek uppgår till 70 cm på första våningen. Ursprungligen hade byggnaden två våningar, men en tredje adderades tidigt. Planlösningen är speciell, då första våningen helt var vigd åt skafferi, förvaring och tjänstefolk – med en långs gång längs mitten av hela huset.
Husets norra entré hade två ingångar – en för gäster och herrskapsfolk och en för tjänstefolk.

På husets södersida hade man en fantastisk punsch-veranda. I anslutning till dem fanns en inbyggd spiraltrappa som gick direkt till andra våningen. Idag har husets norra entré enbart en ingång och punsch-verandan försvann för länge sedan. 

Einar Reventlows

Espinges tidigare ägare

Einar Carl Ditlev Reventlow, född den 6 januari 1788 i Köpenhamn, död den 4 maj 1867 på Pederstrup herrgård, var en dansk lantbrukare och jurist av släkten Reventlow. Einar Reventlow var son till den danske statsministern Christian Ditlev Frederik Reventlow (1748–1827) och dennes hustru Frederikke Charlotte, född von Beulwitz (1747–1822); han var således sonsons son till general Christian Ditlev Reventlow.

Einar Reventlows renommé som lantbrukare gjorde att han sedermera användes som administratör, bland annat för de omfattande grevskapen Hardenberg (i dag Krenkerup) och Knuthenborg.

1845 flyttade han till Sverige, där han köpte ett antal gårdar; bland dessa var Frugården och Vänersnäs i Västergötland, Ilnestorp i Västra Vrams socken samt Ugerup i Köpinge socken. Reventlow konstruerade även huvudbyggnaderna på Pugerup och Vännberga gård, i Gudmuntorps respektive Östra Strö socken. Då Reventlow tillträdde Pugerup hade det betydande omfattning, Vennberga, Trulstorp, Kråkarp, Boo, Espinge samt delar av Hurva, Rolsberga och Böstofta mm tillhörde

1867 Delas egendomen mellan hans söner, varvid Einar erhåller Pugerup

1910 Dör Fredrik Ferdinand på Pugerup som ägare till Vennberga och Brostorp (Gudmuntorps socken)

1918 Övertar Anders Bergengren Pugerup

1927 Övertar Nils Ahlström Pugerup samtidigt som delar av marken säljs bort.

Einar Reventlow - Espinges tidigaste ägare

Bebyggelse och Miljö

Gårdens nuvarande byggnader

Idag leder en kilometerlång asfalterad allé till Espingegården, men så har det inte alltid varit. När E22 byggdes ut låg infarten till gården i direkt anslutning till E22. Vid förhandlingar om vägdragning bestämdes att en ny infart skulle anläggas. I sambandet detta planterades 66 st klotoxlar.

Av de ursprungliga byggnaderna kvarstår, förutom boningshuset, två stycken gråstenslängor. En av dessa har nu inretts till butik. 

Mellan åren 2018-2020 har Hanna och Per-Magnus gjort en stor satsning på renovering av huvudbyggnadens kök, sovrum och altan. Under 2020 har rättarbostaden genomgått en renovering där både stammar, badrum och kök bytts ut.

Under våren 2020 har den östra gråstenslängan renoverats för att göra plats för Butiken På Landet Espinge.