Espinges Lantbruk

Espinge uppgår idag till 400 hektar där vi odlar spannmål, sockerbetor, oljeväxter och potatis. 2010 uppfördes fyra stycken vindkraftverk norr om E22, varav ett tillhör oss. Till gården hör fem ekonomibyggnader samt en uthyrningsfastighet. 

Maskinparken består av tre traktorer, skördetröska och lastmaskin. Senaste arbetsmaskinen är Hannas Avant 420 och en Grålle MF 135.